CCmdTarget::IsResultExpected

bool IsResultExpected ( );

Dönüş değeri

Sıfır bir otomasyon işlev bir değer döndürmesi gerekir ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

İstemci, bir otomasyon işlevi çağrısı dönüş değeri beklediği olup olmadığını tespit için IsResultExpected kullanın. ole arabirimi mfc olup istemci kullanarak veya bir işlev çağrısının sonucu görmezden hakkında bilgi sağlayan ve mfc sırayla IsResultExpectedçağrısının sonucu belirlemek için bu bilgileri kullanır. Eğer dönüş değeri üretim süre veya kaynak-yoğun, bu işlevin dönüş değeri bilgisayar önce arayarak verimliliği artırabilir.

Böylece eğer onları otomasyon işlevini, arama geçerli dönüş değerleri diğer otomasyon işlevleri alacağınız istemci yalnızca çağırdı bir kez bu işlevi 0 değerini döndürür.

IsResultExpected sıfır dışında bir değer bir otomasyon işlev çağrısı Sürüyor olmadığında döndürür.

CCmdTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCmdTarget::GetIDispatch, CCmdTarget::EnableAutomation

Index