CCmdTarget::GetIDispatch

LPDISPATCH GetIDispatch ( bool bAddRef );

Dönüş değeri

Nesnesi ile ilişkilendirilmiş IDispatch işaretçisi.

Parametreleri

bAddRef

Nesne için başvuru sayısı artan belirtir.

Açıklamalar

Bir IDispatch işaretçisi verir ya da referans olarak bir IDispatch işaretçisi alır bir otomasyon yöntemi IDispatch işaretçisi almak için bu üye işlev çağrısı.

Bu işlev, EnableAutomation kendi kurucuya yapım onları etkin, Otomasyon nesnesi için IDispatch arabirimi iletişim istemciler tarafından kullanılan IDispatch hazırlık sınıfı uygulaması için bir işaretçi döndürür. Bu fonksiyon çağırmak, otomatik olarak arama yapmak için gerekli değildir işaretçi başvurusu ekler IUnknown::AddRef.

CCmdTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCmdTarget::EnableAutomation, COleDispatchDriver, IUnknown::Release

Index