CCmdTarget::FromIDispatch

Statik CCmdTarget * FromIDispatch ( LPDISPATCH lpDispatch );

Dönüş değeri

LpDispatchile ilişkili CCmdTarget nesnesi için bir işaretçi. IDispatch nesnesi bir Microsoft Foundation Class IDispatch nesnesi olarak tanınmıyorsa, bu işlev null döndürür.

Parametreleri

lpDispatch

Bir IDispatch nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Otomasyon üye işlevlerini bir sınıfın IDispatch nesnesi arabirimleri uygulayan CCmdTarget nesne alınan bir IDispatch işaretçisi eşlemek için bu işlev çağrısı.

Bu işlevin sonucunu üye işlevini GetIDispatch tersidir.

CCmdTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCmdTarget::GetIDispatch, COleDispatchDriver

Index