CCmdTarget::EnableAutomation

void EnableAutomation ( );

Açıklamalar

Ole Otomasyon nesnesinin etkinleştirmek için bu işlevini çağırın. Bu işlev genellikle nesne yapıcısı denir ve bir gönderim harita sınıfı için bildirilmiş ise yalnızca çağrılmalıdır. Otomasyon konusunda daha fazla bilgi için bkz: makaleleri Otomasyon istemcileri ve Otomasyon sunucuları Visual c++ programlama Kılavuzu.

CCmdTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: DECLARE_DISPATCH_MAP, declare_olecreate

Index