CClientDC sınıf üyeleri

İnşaat

CClientDC CWnd için bağlı bir CClientDC nesnesi oluşturur.

Veri üyeleri

m_hWnd Bu CClientDC geçerli olan pencerenin hwnd.

CClientDC genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index