CClientDC

CClientDC sınıfı cdc türetilmiştir ve Windows işlevleri çağıran ilgilenir GetDC inşaat zaman ve ReleaseDC imha zaman. Bu bir CClientDC nesnesi ile ilişkili aygıt içeriğini pencerenin istemci alanı olduğunu gösterir.

CClientDCile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Aygıt bağlamları içinde Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxwin.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek MDI

Ayrıca bkz: cdc

Index