CClie&ntDC::m_hWndnbsp;

Açıklamalar

hwnd CClientDC nesneyi oluşturmak için kullanılan CWnd işaretçisi. m_hWnd korumalı bir değişkendir.

CClientDC genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index