CClie&ntDC::CClientDCnbsp;

CClientDC ( CWnd * pWnd );
atmak ( CResourceException );

Parametreleri

pWnd

Müşteri alan aygıt içeriği nesne erişim penceresi.

Açıklamalar

Yapıları CWnd istemci alanında eriştiği bir CClientDC nesnesi tarafından pWndişaret. Kurucu Windows işlevini çağırır GetDC.

Windows GetDC çağrısı başarısız olursa ( CResourceExceptiontüründe) bir özel durum. Bir aygıt içeriğini Windows zaten tüm kendi aygıt bağlamlarda ayırdığı mevcut olmayabilir. Beş yaygın görünen bağlamı için kullanılabilen Windows altında herhangi bir zamanda uygulamanızın yarışıyor.

CClientDC genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index