CCheckListBox sınıf üyeleri

İnşaat

CCheckListBox Bir CCheckListBox nesnesi oluşturur.
Oluşturma Windows denetim kutusunu oluşturur ve bu CCheckListBox nesnesine ekler.

Öznitelikler

SetCheckStyle Denetimin onay kutularını stilini ayarlar.
GetCheckStyle Denetimin onay kutularını stilini alır.
SetCheck Bir öğenin onay kutusunun durumunu ayarlar.
GetCheck Bir öğenin onay kutusunun durumunu alır.
Etkinleştir Etkinleştirir veya bir denetim kutusu öğesi devre dışı bırakır.
Öğesinin Bir öğenin etkin olup olmadığını belirler.
OnGetCheckPosition Bir öğenin onay kutusunun konumunu almak için çerçeve tarafından adlandırılan.

Overridables

DrawItem Sahibi tarafından çizilen liste kutusu değişiklikleri görsel yönünü zaman çerçevesi tarafından adlandırılan.
MeasureItem Sahip çizim tarzı ile bir liste kutusu oluşturulduğunda çerçeve tarafından adlandırılan.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index