CCheckListBox::SetCheckStyle

void SetCheckStyle (UINT nStyle );

Parametreleri

nStyle

Denetim listesi kutusundaki onay kutuları stilini belirler.

Açıklamalar

Denetim listesi kutusunda onay kutusu stilini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Geçerli stiller:

Bu stilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Düğme stilleri.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::GetCheck, CCheckListBox::GetCheckStyle

Index