CCheckListBox::SetCheck

void SetCheck (int nIndex, int nCheck );

Parametreleri

nIndex

Ayarlanacak olan onay kutusu olan öğenin dizini.

nCheck

Onay kutusunun durum: 0 için açık, kontrol ve 2 1 için belirsiz.

Açıklamalar

NIndex tarafından belirtilen maddenin onay kutusunu ayarlamak için bu işlev çağrısı.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheck, CCheckListBox::GetCheckStyle

Index