CCheckListBox::MeasureItem

virtual void MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametreleri

lpMeasureItemStruct

MEASUREITEMSTRUCT yapısı uzun bir işaretçi.

Açıklamalar

Anon varsayılan stil içeren bir denetim listesi kutusu oluşturulduğunda çerçeve tarafından adlandırılan.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Bu üye işlevi geçersiz kılabilir ve Windows denetim kutusu öğelerinin boyutlarının bilgilendirmek için MEASUREITEMSTRUCT yapısında doldurun. Denetim kutusunu LBS_OWNERDRAWVARIABLE stil oluşturduysanız, çerçeve liste kutusundaki her öğe için bu üye işlevini çağırır. Aksi takdirde, bu üyeye yalnızca bir kez denir.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::Create, CCheckListBox::DrawItem

Index