CCheckListBox::IsEnabled

bool öğesinin (int nIndex );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan madde etkinleştirilmişse; Aksi halde 0.

Parametreleri

nIndex

Madde Dizin.

Açıklamalar

Bir öğenin etkin olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::Enable

Index