CCheckListBox::GetCheckStyle

UINT GetCheckStyle);

Dönüş değeri

Denetimin onay kutularının stili.

Açıklamalar

Denetim kutusunun Stil almak için bu işlevini çağırın. Olası stilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: SetCheckStyle.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::OnGetCheckPosition, CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheck

Index