CCheckListBox::GetCheck

int GetCheck (int nIndex );

Dönüş değeri

Madde ise sıfır kontrol, işaretlenmesi, 1 ve 2 belirsiz ise.

Parametreleri

nIndex

Alınacak onay durumu olan öğenin dizini.

Açıklamalar

Bir öğenin onay durumunu belirlemek için bu işlev çağrısı.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::OnGetCheckPosition, CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheckStyle

Index