CCheckListBox::Enable

void etkinleştir (int nIndex, bool bEtkin = true);

Parametreleri

nIndex

Etkin denetim listesi kutusuna öğenin dizini.

bEtkin

Maddenin etkin olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Bu işlevi etkinleştirebilir veya devre dışı bir denetim kutusu öğesini arama.

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::IsEnabled

Index