CCheckListBox::CCheckListBox

CCheckListBox);

Açıklamalar

Bir CCheckListBox nesnesi oluşturur.

İki adımda bir CCheckListBox nesnesi oluşturun. Önce bir sınıf tanımlayın CCheckListBoxtüretilmiş, ardından Windows denetim kutusunu başlatır ve CCheckListBox nesnesine ekler oluşturma, çağrı. Örneğin:

cMyCheckListBox sınıfı: Genel CCheckListBox
{
 nbsp; DECLARE_DYNAMIC(CMyCheckListBox)

/ / Markalar
public:
   CMyCheckListBox();
   bool Create(DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID);...

CCheckListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCheckListBox::Create

Index