CCachedDataPathProperty sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_Cache Önbellek verileri hangi CMemFile nesne.

CCachedDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index