CCachedDataPathProperty

CCachedDataPathProperty Implements ole denetim özelliği asenkron transfer ve bellek dosyasına önbelleğe sınıfı. Bellek dosyası disk yerine, RAM'de depolanır ve hızlı geçici aktarımlar için yararlıdır.

CAysncMonikerFile ve CDataPathPropertyile birlikte CCachedDataPathProperty için zaman uyumsuz takma adlar içinde ole Denetimleri işlevselliğini sağlar. CCachedDataPathProperty nesneleri ile uyumsuz bir url veya dosya kaynaktan aktarım ve m_Cache genel değişkeni üzerinden bir bellek dosyasında depolar. Bellek dosyasında depolanan tüm verileri ve bildirimlerini izlemek ve yanıtlamak istediğiniz sürece OnDataAvailable kılmasına gerek yoktur. Örneğin, bir büyük aktarıyorsanız.GIF dosyası ve kontrol daha fazla veri geldi ve o kendisini yeniden boyutlandırmaya bildirmek istiyorum geçersiz bildirim yapmak için OnDataAvailable.

CCachedDataPathProperty CDataPathProperty türetilmiş sınıf.

Internet uygulamalarında asenkron takma adlar ve ActiveX denetimlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Visual c++ programlama Kılavuzu ' nda aşağıdaki konulara

# include lt;afxctl.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty

Index