CButton sınıf üyeleri

İnşaat

CButton Bir CButton nesnesi oluşturur.

Başlatma

Oluşturma Windows düğmesi denetimi oluşturur ve bu CButton nesnesi ekler.

İşlemleri

GetState Onay durumu, vurgu durumunu ve bir button denetimi odağı durumuna alır.
SetState Bir button denetimi vurgulayarak durumunu ayarlar.
GetCheck Bir button denetimi onay durumunu alır.
SetCheck Bir button denetimi onay durumunu ayarlar.
GetButtonStyle Düğme denetimi stili hakkında bilgi alır.
SetButtonStyle Düğme stilini değiştirir.
GetIcon SetIcon ile evvelce simgesinin ele alır.
SetIcon Düğmede görüntülenecek simge belirtir.
GetBitmap VoidSetBitmap ile evvelce Biteşlem tutamacı alır.
VoidSetBitmap Düğmede görüntülenecek bit eşlem belirtir.
GetCursor SetCursor ile evvelce imleci resmin ele alır.
SetCursor Düğmede görüntülenecek imleç görüntü belirtir.

Overridables

DrawItem Sahibi çizilmiş CButton nesneyi çizmek için geçersiz kılma.

CButton genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index