CButton::SetState

void SetState ( bool bHighlight );

Parametreleri

bHighlight

Düğmesi vurgulanmış olup olmadığını belirtir. Sıfır dışında bir değere düğme vurgular; 0 değeri herhangi bir vurgulama kaldırır.

Açıklamalar

Bir button denetimi vurgulayarak durumunu ayarlar.

Vurgulama bir button denetimi dış etkiler. Onay durumu radyo düğmesini veya onay kutusunun bir etkisi yoktur.

Bir button denetimi, kullanıcı tıklatır ve sol fare düğmesini tutar, otomatik olarak vurgulanır. Kullanıcı fareyi serbest bıraktığında, vurgulama kaldırılır.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CButton::GetState, CButton::SetCheck, CButton::GetCheck, bm_setstate

Index