CButton::SetIcon

HICON SetIcon (HICON hIcon );

Dönüş değeri

Daha önce düğmeyle ilişkili simge tanıtıcı.

Parametreleri

hIcon

Simge tanıtıcı.

Açıklamalar

Yeni bir simge düğmeyle ilişkilendirmek için bu üye işlev çağrısı.

Simge otomatik olarak default.  tarafından merkezli düğmesi, yüzünde yerleştirilir; Simge düğmesini çok büyükse, her iki tarafındaki kesilmiş. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer hizalama seçenekleri seçebilirsiniz:

Düğme başına dört bit eşlemler kullanır, CBitmapButton, SetIcon düğme başına yalnızca bir simge kullanır. Düğmeye basıldığında, aşağı ve sağa kaydırmaya simgesi görüntülenir.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::GetIcon, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmapler

Index