CButton::SetCheck

void SetCheck ( int nCheck );

Parametreleri

nCheck

Onay durumunu belirtir. Bu parametre aşağıdakilerden biri olabilir:

Değer Anlamı
0 Düğme durumu denetlenmeyen için ayarla.
1 Kontrol düğme durumuna ayarla.
2 Düğme durumu belirsiz için ayarlayın. Yalnızca BS_3STATE veya BS_AUTO3STATE stil düğmesi varsa, bu değer kullanılabilir.

Açıklamalar

Ayarlar veya onay radyo düğmesini veya onay kutusunu sıfırlar. Bu üye işlevi bir pushbutton etkilemez.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CButton::GetCheck, CButton::GetState, CButton::SetState, bm_setcheck

Index