CButton::SetBitmap

HBITMAP voidSetBitmap (HBITMAP hBitmap );

Dönüş değeri

Daha önce düğmeyle ilişkili bir bitmap tanıtıcı.

Parametreleri

hBitmap

Bir Biteşlem tutamacı.

Açıklamalar

Yeni bir bitmap düğmeyle ilişkilendirmek için bu üye işlev çağrısı.

Bitmap, default.  tarafından merkezli düğmesi, yüzünde otomatik olarak yerleştirilir; Bitmap düğme için çok büyükse, her iki tarafındaki kesilmiş. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer hizalama seçenekleri seçebilirsiniz:

Düğme başına dört bit eşlemler kullanır, CBitmapButton, düğme başına tek bir bit eşlem için voidSetBitmap kullanır. Düğmeye basıldığında, aşağı ve sağa kaydırmak için bit eşlem görünür.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::GetBitmap, CBitmapButton, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmapler

Index