CButton::GetState

UINT GetState ( ) const;

Dönüş değeri

Button denetiminin geçerli durumunu belirtir. Durumu hakkında bilgi ayıklamak için karşı dönüş değeri aşağıdaki maskeleri kullanabilirsiniz:

Maske Anlamı
0x0003 Onay durumu (radyo düğmeleri ve onay kutuları yalnızca) belirtir. 0, Düğmenin işaretli olmadığından gösterir. Düğmenin işaretli 1 gösterir. İçerdiği madde işareti () bir radyo düğmesi denetlenir. xiçerdiğinde onay kutusunun işaretli. 2 Onay durumu belirsiz (üç durumlu onay kutuları yalnızca) olduğunu gösterir. Yarı ton desen içeren üç durumlu onay kutusunun durumunu belirsiz.
0x0004 Vurgu durumunu belirtir. Sıfır dışında bir değere düğme vurgulanıncaya gösterir. Kullanıcı tıkladığında ve farenin sol tutan bir düğme vurgulanır. Kullanıcı fareyi serbest bıraktığında, vurgulama kaldırılır.
0x0008 Odak durumunu belirtir. Sıfır dışında bir değere düğmesi odağı olduğunu gösterir.

Açıklamalar

Bir radyo düğmesini veya onay kutusunun durumunu alır.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CButton::GetCheck, CButton::SetCheck, CButton::SetState, bm_getstate

Index