CButton::GetIcon

HICON GetIcon () const;

Dönüş değeri

Simge için tanıtıcı. Simge yok daha önce belirtilirse null.

Açıklamalar

Düğmeyle ilişkili SetIconile önceden ayarlanmış bir simge ele almak için bu üye işlev çağrısı.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::SetIcon, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmapler

Index