CButton::GetCursor

Hcursor GetCursor);

Dönüş değeri

Bir imleç görüntü için tanıtıcı. Hiçbir imleç önce belirtilirse null.

Açıklamalar

Düğmeyle ilişkili SetCursorile önceden ayarlanmış bir imleç ele almak için bu üye işlev çağrısı.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::SetCursor, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmapler

Index