CButton::GetCheck

int GetCheck ( ) const;

Dönüş değeri

bs_autocheckbox, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, bs_checkbox, BS_RADIOBUTTONveya BS_3STATE stili ile oluşturulan bir button denetimi gelen bir dönüş değeri, aşağıdaki değerlerden biridir:

Değer Anlamı
0 Düğme durumu denetlenmeyen.
1 Düğme durumu denetlenir.
2 Düğme durumu belirsiz (yalnızca BS_3STATE ya da BS_AUTO3STATE stil düğmesi varsa geçerlidir).

Düğmeyi başka bir stil dönüş değeri 0 ise.

Açıklamalar

Bir radyo düğmesini veya onay kutusunu onay durumunu alır.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CButton::GetState, CButton::SetState, CButton::SetCheck, bm_getcheck

Index