CButton::GetButtonStyle

UINT GetButtonStyle ( ) const;

Dönüş değeri

Düğme stilleri için bu CButton nesnesi döndürür.

Açıklamalar

Bu işlevi yalnızca bs_ stil değerleri, diğer pencere stilleri herhangi bir.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CButton::SetButtonStyle, :: GetWindowLong

Index