CButton::GetBitmap

HBITMAP GetBitmap () const;

Dönüş değeri

Bit eşlem için tanıtıcı. Hiçbir bitmap önceden belirtilirse null.

Açıklamalar

Düğmeyle ilişkili voidSetBitmapile önceden ayarlanmış bir bitmap olarak ele almak için bu üye işlev çağrısı.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::SetBitmap, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmapler

Index