CButton::DrawItem

sanal void DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametreleri

lpDrawItemStruct

Bir DRAWITEMSTRUCT yapısı uzun bir işaretçi. Yapı öğe çizilmesi ve gerekli çizim türü hakkında bilgi içerir.

Açıklamalar

Sahibi çizilmiş bir düğme bir görsel yönü değiştiğinde çerçeve tarafından denir. bs_ownerdraw stil kümesi sahibi çizilmiş bir düğme vardır. Bu üye işlev sahibi çizilmiş CButton nesne çizim uygulamak için geçersiz kılar. Uygulama tüm grafik aygıt arabirimi (GDI) nesne seçili üye işlev sonlandırır önce lpDrawItemStruct içinde sağlanan görünen içerik için geri yüklemelisiniz.

Ayrıca bkz: bs_ stil değerleri.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CButton::SetButtonStyle, WM_DRAWITEM

Index