CButton::Create

bool Oluştur ( lpctstr lpszC&aption, dword dwStyle, const RECTamp; rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszCaption

Düğmesine denetimin metni belirler.

dwStyle

Düğmesine denetimin stilini belirtir. Düğmeye herhangi bir bileşimini Düğme stilleri uygulamak.

rect

Düğmesine denetimin boyutunu ve konumunu belirtir. O-ebilmek var olmak bir CRect nesnesi ya da bir rect yapısı.

pParentWnd

Düğmesine denetimin üst pencere, genellikle bir CDialogbelirtir. null olmamalıdır.

nID

Düğmesine denetimin kimliğini belirler.

Açıklamalar

İki adımda bir CButton nesnesi oluşturun. İlk kurucusunu, sonra Windows düğmesi denetimi oluşturur ve CButton nesnesine ekler oluşturma, çağrı.

WS_VISIBLE stili verilen Windows düğme denetimini etkinleştirmek ve göster düğmesi için gereken tüm iletileri gönderir.

Aşağıdaki pencere stilleri uygulamak için bir button denetimi:

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::CButton

Index