CButton::CButton

CButton ( );

Açıklamalar

Bir CButton nesnesi oluşturur.

CButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CButton::Create

Index