CBrush sınıf üyeleri

İnşaat

CBrush Bir CBrush nesnesi oluşturur.

Başlatma

CreateSolidBrush Bir fırça ile belirtilen düz renk başlatır.
CreateHatchBrush Bir fırça ile belirtilen taranmış desen ve renk başlatır.
CreateBrushIndirect Stil, renk ve desen belirtilen fırçayla başlatır bir logbrush yapısı.
CreatePatternBrush Bit eşlem belirtilen desenle fırça başlatır.
CreateDIBPatternBrush Aygıttan bağımsız bit eşlem (DIB) belirtilen desenle fırça başlatır.
CreateSysColorBrush Varsayılan sistem renk bir fırça oluşturur.

İşlemleri

FromHandle Returns a pointer CBrush nesnesine bir Windows hbrush verildiğinde nesnesi.

Öznitelikler

GetLogBrush Alır bir logbrush yapısı.
operatör hbrush Windows ele verir CBrush nesnesine eklenmiş.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index