CBrush::operator hbrush

operatör hbrush () const;

Dönüş değeri

Başarılı Windows GDI nesnesi için bir tanıtıcı CBrush nesnesi tarafından; temsil durumunda Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bu işleç, CBrush nesnesinin bağlı Windows GDI ele almak için kullanın. Bu işleç, hbrush bir nesneyi doğrudan destekler bir döküm işleci olur.

Grafik nesnelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Grafik nesneleri Win32 sdk Programcı Başvurusu.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index