CBrush::GetLogBrush

int GetLogBrush (logbrush * pLogBrush );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olur ve pLogBrush geçerli işaretçi ise, dönüş değeri belleğe depolanan bayt sayısıdır.

İşlev başarılı ve pLogBrush nullise, dönüş değeri işlev bilgileri saklamak için gereken bayt arabellek içine depolamak nedir.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri 0 olur.

Parametreleri

pLogBrush

İşaret eden bir fırça hakkında bilgi içeren logbrush yapısı.

Açıklamalar

logbrush yapısını almak için bu üye işlevini çağırın. Stil, renk ve desen fırça logbrush yapısını tanımlar.

Örneğin, belirli renk veya desen bir bitmap eşleştirmek için GetLogBrush çağrı.

Örnek

Logbrush logbrush;
brushExisting.GetLogBrush (& logbrush);
CBrush brushOther (logbrush.lbColor)

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LOGBRUSH, ::GetObject

Index