CBrush::FromHandle

Statik CBrush * pascal FromHandle ( hbrush hBrush );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CBrush nesnesi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

hBrush

İŞLEMEK için bir Windows GDI fırça.

Açıklamalar

Returns a pointer CBrush nesnesine bir Windows hbrush verildiğinde nesnesi. Bir CBrush nesnesi için tanıtıcı bağlı değil, geçici bir CBrush nesnesi oluşturulur ve bağlı. Bu geçici CBrush nesnesi yalnızca uygulama boş zaman onun olay döngüde olan yakın zaman kadar geçerlidir. Şu anda, tüm geçici grafik nesneler silinir. Diğer bir deyişle, geçici nesnesi yalnızca bir pencerede ileti işleme sırasında geçerlidir.

Grafik nesnelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Grafik nesneleri Win32 sdk Programcı Başvurusu.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index