CBrush::CreateSysColorBrush

bool CreateSysColorBrush (int nIndex );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nIndex

Fırça yumurtadan stilini belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Bir fırça rengi başlatır. Fırça sonradan herhangi bir aygıt içeriği için geçerli fırça olarak seçilebilir.

CreateSysColorBrushtarafından oluşturulan fırça kullanarak uygulama tamamlandığında, aygıt bağlamı dışında fırça seçmek.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CBrush::CreatePatternBrush, :: CreateSolidBrush, CBrush::CreateSolidBrush, :: GetSysColorBrush, CGdiObject::DeleteObject

Index