CBrush::CreateSolidBrush

bool CreateSolidBrush ( colorref crColor );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

crColor

A colorref yapısı üzerinde fırça rengini belirtir. Renk ve rgb makro Windows inşa bir rgb değeri belirtir.H.

Açıklamalar

Bir fırça ile belirtilen düz renk başlatır. Fırça sonradan herhangi bir aygıt içeriği için geçerli fırça olarak seçilebilir.

CreateSolidBrushtarafından oluşturulan fırça kullanarak uygulama tamamlandığında, aygıt bağlamı dışında fırça seçmek.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CBrush::CreatePatternBrush, :: CreateSolidBrush, CGdiObject::DeleteObject

Index