CBrush::CreateHatchBrush

bool CreateHatchBrush ( int nIndex, colorref crColor );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nIndex

Fırça yumurtadan stilini belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

crColor

Fırça ön plan rengi, bir rgb renkli (polietilen renk) belirtir. Bkz: colorref daha fazla bilgi için Win32 sdk belgelerinde.

Açıklamalar

Bir fırça ile belirtilen taranmış desen ve renk başlatır. Fırça sonradan herhangi bir aygıt içeriği için geçerli fırça olarak seçilebilir.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreatePatternBrush, CBrush::CreateSolidBrush, CGdiObject::CreateStockObject, :: CreateHatchBrush

Index