CBrush::CreateBrushIndirect

bool CreateBrushIndirect (const logbrush * lpLogBrush );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpLogBrush

İşaret eden bir fırça hakkında bilgi içeren logbrush yapısı.

Açıklamalar

Stil, renk ve desen belirtilen fırçayla başlatır bir logbrush yapısı. Fırça sonradan herhangi bir aygıt içeriği için geçerli fırça olarak seçilebilir.

(1 Uçak, piksel başına 1 bit) tek renkli bitmap kullanılarak oluşturulan bir fırça, geçerli metin ve arka plan renklerini kullanarak çizilir. Pikselleri temsil bitinin 0'a ayarlanmış geçerli metin rengini çizilecektir. Pikselleri temsil ettiği bir bit 1 olarak ayarlanmış geçerli arka plan rengiyle çekilecektir.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreatePatternBrush, CBrush::CreateSolidBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CGdiObject::CreateStockObject, CGdiObject::DeleteObject, :: CreateBrushIndirect

Index