CBrush::CBrush

CBrush ( );

CBrush ( colorref crColor );
atmak ( CResourceException );

CBrush ( int nIndex, colorref crColor );
atmak ( CResourceException );

CBrush ( CBitmap * pBitmap );
atmak ( CResourceException );

Parametreleri

crColor

Fırça ön plan rengini rgb rengi olarak belirler. Fırça yumurtadan, bu parametre, çıkım rengini belirtir.

nIndex

Fırça yumurtadan stilini belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

pBitmap

Bir CBitmap nesnesi ile boyalar fırça bitmap belirten işaret.

Açıklamalar

Dört Kurucular aşırı. Kurucunun hiçbir bağımsız değişken kullanılmadan önce başlatılmalıdır başlatılmamış bir CBrush nesnesi oluşturur.

Hiçbir bağımsız değişken ile Oluşturucu kullanıyorsanız, CreateSolidBrush, CreateHatchBrush, CreateBrushIndirect, CreatePatternBrushveya CreateDIBPatternBrushelde edilen CBrush nesnesiyle başlatmalısınız. Bağımsız değişkenleri alır kurucularından birini kullanırsanız, daha sonra başka başlatılması gereklidir. Hatalarla karşılaşılan, Oluşturucu bağımsız değişken olmadan her zaman başarılı olur ise Kurucular bağımsız bir istisna atmak.

Tek bir kurucu colorref parametresi ile belirtilen rengin düz fırça oluşturur. Renk ve rgb makro Windows inşa bir rgb değeri belirtir.H.

İki parametreleri kurucu bir yumurtadan fırça oluşturur. NIndex parametresi, taranmış bir deseni dizini belirtir. CrColor parametresi, rengini belirtir.

Bir CBitmap parametresi ile kurucu desenli bir fırça oluşturur. Parametre bitmap tanımlar. Bitmap, CBitmap::CreateBitmap, CBitmap::CreateBitmapIndirect, CBitmap::LoadBitmapveya CBitmap::CreateCompatibleBitmapkullanarak oluşturduğunuz varsayılır. Bitmapi dolgu deseni kullanılacak en az boyutunu ise 8 piksel x 8 piksel.

CBrush ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBrush::CreateSolidBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreatePatternBrush, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CGdiObject::CreateStockObject

Index