CBitmapButton sınıf üyeleri

İnşaat

CBitmapButton Bir CBitmapButton nesnesi oluşturur.
LoadBitmaps Uygulamanın kaynak dosyasından bir veya daha fazla adlandırılmış bit eşlem kaynaklar yükleniyor ve bit eşlemler nesnesine bağlama nesnesi başlatır.
Özdevinimli olarak yüklenmeye çalışılır Bitmap sığdırmak için düğme boyutu iletişim kutusunda bir düğmeye CBitmapButton sınıfın bir nesnesi ile ilişkilendirir ve bitmap(s) adıyla yükler.

İşlemleri

SizeToContent Bitmap karşılamak için düğmeyi boyutları.

CBitmapButton genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index