CBitmapButton::SizeToContent

void SizeToContent ( );

Açıklamalar

Bit eşlem boyutunu bit eşlem düğmeye yeniden boyutlandırmak için bu işlev çağrısı.

CBitmapButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBitmapButton::LoadBitmaps, CBitmapButton::AutoLoad

Index