CBitmapButton::AutoLoad

bool AutoLoad ( UINT nID, CWnd * pParent );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nID

Düğmenin denetim kimliği.

pParent

İşaretçi düğme sahibi olan nesne.

Açıklamalar

Bitmap sığdırmak için düğme boyutu iletişim kutusunda bir düğmeye CBitmapButton sınıfın bir nesnesi ile ilişkilendirir ve bitmap(s) adıyla yükler.

Bit eşlem düğme olarak iletişim kutusunda bir sahip çizim düğmesini başlatmak için AutoLoad işlevini kullanın. Bu işlevi kullanma yönergeleri CBitmapButton sınıfı için açıklamalar bulunmaktadır.

CBitmapButton genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBitmapButton::LoadBitmaps, CBitmapButton::SizeToContent

Index