CBitmap

CBitmap sınıfı, Windows grafik aygıt arabirimi (GDI) bitmap Kapsüller ve bitmap işlemek için üye işlevler sağlar. CBitmap nesnesini kullanmak için nesneyi oluşturmak, başlatma üye işlevleri ile bir Biteşlem tutamacı eklemek ve sonra nesnenin üye arama işlevleri.

CBitmapgibi grafik nesneleri kullanarak daha fazla bilgi için bkz: Grafik nesnelerini Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxwin.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek MDI

Index