CBitmap::SetBitmapDimension

CSize SetBitmapDimension ( int nWidth, int nHeight );

Dönüş değeri

Önceki bit eşlem boyutları. Cy üye değişkeni CSize nesnenin yüksekliği ve cx üye değişkeni genişliğidir.

Parametreleri

nWidth

Bit eşlem (0.1 milimetre biriminde) genişliğini belirtir.

nHeight

Bit eşlem (0.1 milimetre biriminde) yüksekliğini belirtir.

Açıklamalar

Genişlik ve yükseklik 0,1-milimetre birim bitmap atar. GDI uygulama GetBitmapDimension üye işlevini çağırdığında, onları geri dönün dışında bu değerleri kullanmıyor.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBitmap::GetBitmapDimension

Index