CBitmap::operator HBITMAP

operatör HBITMAP () const;

Dönüş değeri

Başarılı Windows GDI nesnesi için bir tanıtıcı CBitmap nesnesi tarafından; temsil durumunda Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bu işleç, CBitmap nesnesinin bağlı Windows GDI ele almak için kullanın. Bu işleç, HBITMAP bir nesneyi doğrudan destekler bir döküm işleci olur.

Grafik nesnelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Grafik nesneleri Win32 Programcı Başvurusu.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index