CBitmap::LoadMappedBitmap

bool LoadMappedBitmap (UINT nIDBitmap, UINT nFlags = 0, lpcolormap lpColorMap null, int = nMapSize = 0);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nIDBitmap

Bit eşlem kaynağın kimliği.

nFlags

Bir bayrak için bir bit eşlem. Sıfır ya da cmb_masked.

lpColorMap

Bit eşlemler eşlemek için gerekli renk bilgilerini içeren bir rengi yapısı için işaretçi. Bu parametre nullise, varsayılan renk eşlemi işlevini kullanır.

nMapSize

Renkli haritalar lpColorMap tarafından işaret sayısı.

Açıklamalar

Bit eşlem yük ve renkleri geçerli sistem renkleri eşleştirmek için bu üye işlevini çağırın. Varsayılan olarak, LoadMappedBitmap düğme glifleri içinde kullanılan renkleri eşler.

Eşlenen bir bit eşlem oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Windows işlevi :: CreateMappedBitmap ve rengi yapısı Win32 Programcı Başvurusu.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: LoadBitmap, :: CreateMappedBitmap

Index