CBitmap::GetBitmapDimension

CSize GetBitmapDimension ( ) const;

Dönüş değeri

Genişlik ve yükseklik bitmap 0.1 milimetre cinsinden ölçülür. CSize nesnesinin cy üyesi yüksekliği ve genişliği cx üyesidir. Bit eşlem genişliği ve yüksekliği SetBitmapDimensionkullanarak ayarlanmamış dönüş değeri 0 ise.

Açıklamalar

Genişlik ve yükseklik bitmapin döndürür. Genişliği ve yüksekliği SetBitmapDimension üye işlevini kullanarak önceden ayarlanan kabul edilir.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBitmap::SetBitmapDimension

Index